Image

Flow simulace a analýzy

 

Flow simulace krbových kamen a jejich komor

Simulace proudění plynů a kapalin provádíme převážně na modelech krbových kamen a jejich spalovacích komorách. Testujeme a ověřujeme naše záměry při konstrukci dříve, než je vyroben prototyp.

Provádíme také simulace na zakázku, externí, interní, nebo jejich kombinaci, dle zadání klienta. Využití je široké : potrubí, turbíny, ventilátory, chlazení, aerodynamické proudění, topení, turbulentní proudění atd. Systém SolidWorks Flow Simulation dokáže i mísení a slučování plynných a kapalných látek, včetně vyhodnocení všech dostupných veličin a informací.

http://etg-sro.cz/flow-simulace-krbovych-kamen

 

Flow simulace ostatních součástí a celků

Provádíme  simulace na zakázku, externí, interní, nebo jejich kombinaci, dle zadání klienta, využití je široké : potrubí, turbíny, ventilátory, chlazení, aerodinamické proudění, topení, turbulentní proudění atd..  Systém SolidWorks Flow Simulation dokáže i mísení a slučování plynných a kapalných látek, včetně vyhodnocení všech dostupných veličin a informací.

Pro všechny simulace tvoříme výstupní zprávu která obsahuje : hodnoty, grafy, ilustrace, animace, komentář.

http://etg-sro.cz/flow-simulace-ostatni