Image

Flow simulace krbových kamen a jejich komor

Simulace proudění plynů a kapalin provádíme převážně na modelech krbových kamen a jejich spalovacích komorách. Testujeme a ověřujeme naše záměry při konstrukci dříve, než je vyroben prototyp.

Provádíme také simulace na zakázku, externí, interní, nebo jejich kombinaci, dle zadání klienta. Využití je široké : potrubí, turbíny, ventilátory, chlazení, aerodynamické proudění, topení, turbulentní proudění atd. Systém SolidWorks Flow Simulation dokáže i mísení a slučování plynných a kapalných látek, včetně vyhodnocení všech dostupných veličin a informací.

Pro všechny simulace tvoříme výstupní zprávu, která obsahuje: hodnoty, grafy, ilustrace, animace, komentář.

Analýza proudění nám poskytne výsledky, které jsme schopni předat v číselných hodnotách, ale také vytvořit animace a videa, která znázorňují tyto údaje  (uvádíme zde jen základní pro představu):

  • trajektorie (dráhy) plynů a částic pohybují se v krbových kamnech a jejich komorách
  • rychlosti a směr pohybu plynných i kapalných látek pohybujících se v krbových kamnech a jejich komorách
  • hustotu plynných i kapalných látek krbových kamen a komor
  • množství plynných i kapalných látek, které proudí jednotlivými úseky, prostupy, otvory, kanály
  • turbulentní proudění i plynných látek a víření u kapalných látek
  • teploty plynných, kapalných látek i pevných součástí a jejich povrchů
  • prostupy tepla a záření skrze materiály krbových kamen, nebo jejich odrazivost a izolace
  • odstupové vzdálenosti pro dodržení bezpečných teplot