Image

Flow simulace ostatních součástí a celků

Provádíme  simulace na zakázku, externí, interní, nebo jejich kombinaci, dle zadání klienta, využití je široké : potrubí, turbíny, ventilátory, chlazení, aerodinamické proudění, topení, turbulentní proudění atd..  Systém SolidWorks Flow Simulation dokáže i mísení a slučování plynných a kapalných látek, včetně vyhodnocení všech dostupných veličin a informací.

Pro všechny simulace tvoříme výstupní zprávu která obsahuje : hodnoty, grafy, ilustrace, animace, komentář.

Analýza proudění nám poskytne výsledky, které jsme schopni předat v číselných hodnotách, ale také vytvořit animace a videa která znázorňují tyto údaje  ( uvádíme zde jen základní pro představu ):

  • trajektorie ( dráhy ) plynů a částic pohybují se uvnitř/vně součástí, nebo celku
  • rychlosti a směr pohybu plyných i kapalných látek pohybujících se uvnitř/vně součásti, nebo celku
  • hustotu plyných i kapalných látek
  • množství plyných i kapalných látek které proudí jednotlivými úseky, prostupy, otvory, kanály, atd.
  • turbulentní proudění i plynných látek a víření u kapalných látek
  • teploty plynných, kapalných látek i pevných součástí a jejich povrchů
  • teploty na vymodelovaných čidlech, lze tak zjistit jednotlivé teploty po povrchu dílce
  • prostupy tepla a záření skrze materiály, nebo jejich odrazivost a izolace
  • odstupové vzdálenosti pro dodržení bezpečných teplot

SolidWorksFlow Simulation je učinný nástroj, který dokáže odhalit problémové místa a úzkalí při konstrukci v širokém spektru konstrukčních řešeních. Také může potvrdit, nebo vyvrátit konstruktérovu teorii, dříve než se vyrobí prototyp.  Pokud zde nenaleznete příklad využití odpovídající vaší problematice, neváhejte nás kontaktovat, využití je velmi obsáhlé.