Image

Konstruování a vývoj krbových kamen

Konstruujeme a vyvíjíme krbová kamna a krbové vložky vlastní, ale i pro zahraniční partnery, spolupracujeme s firmami z Belgie, Velké Británie, Dánska, Německa, Chorvatska, Slovenska

Zajišťujeme kompletní servis, zpravidla naše práce zahrnuje:

  • návrh základního vzhledu dle zadání designera
  • návrh základních rozměrů dle požadavku na výkon, použité materiály, výrobní cenu, segment trhu
  • konstrukce a modelování ve 3D, tvorba výrobní dokumentace
  • prezentace, animace, ilustrace, tvorba fotografií pro potřeby marketingu ( PhotoView )
  • flow-simulace proudění plynů ve spalovací komoře, optimalizace pro dosažení  výsledků při testování
  • optimalizace konstrukčního řešení na základě flow simulací
  • výrobu prototypu za naší přítomnosti ve výrobě, řešení technologických postupů výroby a jejich přenesení do konstrukčního řešení
  • 3D tisk prototypových dílců, před výrobou forem pro litinové odlitky, nerezové odlitky, litý vermeculit
  • výpočet výrobní ceny, konzultace, určování technologických postupů a použitých technologií pro výrobu 
  • testování a certifikace na normu dle požadavku klienta, např. : EN 13240, DIN+, A15, BimSch VStufe 1,2,  Nordic Swan, Flame Verte, Hetas 

 

Provádíme také přepracování a zdokonalování konstrukce již realizovaných projektů krbových kamen a krbových vložek. Na základě našich zkušeností i výsledků z flow simulací, pro získání některých z uvedených norem, nebo pro zlepšení kvality hoření, kvality přenosu a předávání výkonu, modernizaci designu.