Image

Konstruování ostatních strojních součástí

Konstruujeme strojní součásti a celky dle zadání našich klientů, při řešení využíváme možností dnešních moderních technologií výroby. Používáme současné materiály, do konstrukce přinášíme vlastní myšlenku, čerpáme z našich dlouholetých zkušeností v oboru.

Snažíme se dělat věci funkční a při tom jednoduché. Využíváme pro svou práci možností systému SolidWorks Profesional, kde si můžeme analýzou ověřit náš cit pro dimenzování součástí a použité materiály. Pevnostní a únavová analýza nám umožňuje optimalizovat hmotnosti a tím i cenu dle přání našich klientů, ovšem při zajištění vysoké bezpečnosti a životnosti modelovaných prvků.

Tvoříme výrobní výkresovou dokumentaci, včetně užitečných animací určených pro výrobu, montáž, výstupní kontrolu.

Také pro potřeby marketingu zpracováváme ilustrace, realistické fotografie ( Photo View ) i animace a videa.

Provádíme také redesign, modernizaci stávajících zařízení a prvků. Převádíme dílce a celky z 2D výkresové dokumentace do 3D modelů, přičemž je modernizujeme a zavádíme inovativní prvky do konstrukce pro optimalizaci výrobních nákladů, pevnosti, bezpečnosti a životnosti.